LAMAN WEB BAHASA ARAB KOMUNIKASI ( B.A.K )

SMK KENINGAU (SEMEKEN)

Home E-Mail Links

SMK Keningau, Peti Surat 272, 89008 Keningau, SABAH

Tel: 087-333107

 

 

 

MATLAMAT

SENARAI GURU PANITIA

PROGRAM

PERATUS PEPERIKSAAN

TING.1

TING.2

TING.3

PMR

KEMAHIRAN PMR

TATABAHASA

CONTOH SET SOALAN

RANCANGAN

PENGAJARAN TAHUNAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RENUNGAN KITA

Bahasa Arab Komunikasi Dilaksanakan Di SMK Keningau

 

Matlamat :

  • membolehkan pelajar mempelajari saterusnya menguasai kemahiran asas berbahasa yang terdiri daripada kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis.

 

Objektif :

  1. membolehkan pelajar mendengar dan membaca ayat-ayat suci al-Quran dan al-Hadis

  2. membolehkan pelajar bertutur dengan jelas dan fasih menggunakan Bahasa Arab dalam pelbagai situasi.

  3. membolehkan pelajar membaca pelbagai bahan bacaan dan merumus isi-isi penting dalam Bahasa Arab.

  4. membolehkan pelajar menguasai kemahiran khat Arab ( Nasakh dan Ruq'ah ).

  5. membolehkan pelajar menguasai perkataan-perkataan Arab.

  6. membolehkan pelajar menguasai tatabahasa Arab yang mudah.

  7. membolehkan pelajar mahir menggunakan kamus Arab.

Designer & Editor :  Mohamad Zaki Bin Othman ... mail me

Contact :

 013-8668510 (Handphone)

 087-337011 (Home)

 

Hakcipta Terpelihara baksemeken.tripod.com 2003.